คนที่ไม่เคยสัมผัสกับการเทรด Forex มาก่อน อาจเข้าใจว่า Forex นั้นเหมือนกับการเทรดหุ้นทั่ว ๆ ไป แต่แท้จริงแล้วทั้งสองอย่างไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียว การจะเข้าใจถึงความหมายอย่างแท้จริงของ Forex ได้นั้น เราจะต้องเข้าใจก่อนว่า Forex คืออะไร.. Forex คือการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การที่ผู้เทรดหรือที่เรามักเรียกกันว่า Forex Trader จะสามารถทำกำไรจากการเทรด Forex ได้นั้น จะขึ้นอยู่กับค่าเงินระหว่างสองประเทศ ที่ Forex Trader ได้ทำการเทรดไป ณ ขณะหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น 2 ปีก่อนนาย A ได้ทำการเทรดเงินดอลลาร์เป็นเงินไทย ในอัตราของเงินดอลลาร์ต่อเงินไทยเป็น 1:20 ต่อมาในปัจจุบัน นาย A ได้ทำการเทรดเงินไทยกลับคืนเป็นเงินดอลลาร์ในอัตราของเงินดอลลาร์ต่อเงินไทยเป็น 1:10 เท่ากับว่า นาย A จะได้กำไรจากการเทรดครั้งนี้เท่าหนึ่ง เรียกได้ว่านี่คือหลักการขั้นพื้นฐานที่ Forex...