โรงงานนั้นมีการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น มีโรงงานหลายประเภทหลายแบบ โดยแต่ละแบบนั้นต่างมีโรงงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งถ้าหากโรงงานนั้นมีปัญหาในด้านใดก็จะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ไว้อย่างเช่น อุปกรณ์วัดคุณภาพของน้ำ หรือ อย่างเช่น อุปกรณ์วัดฝุ่นละออง ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึง เครื่อง ตรวจ จับ แก๊ส รั่ว หรือเครื่องวัดแก๊สรั่ว คืออีกหนึ่งงานในด้านความปลอดภัยที่ควรมีติดโรงงานไว้เช่นกัน  เครื่อง ตรวจ จับ แก๊ส รั่ว คืออะไร  เครื่อง ตรวจ จับ แก๊ส รั่ว  เป็นอึปกรณ์ที่จะช่วยให้ให้ โดยการใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรดนิกส์ ที่จะทำให้การตรวจจับแก๊สรั่ว และ แจ้งเตือนความผิดปกติของแก๊ส และการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ โดยเครื่องนี้จะสามารถตรวจจับได้ ซึ่งนั้นจะทำให้การทำงาน และ ความปลอดภัยของพนักงานนั้นมีมากขึ้นนั้นเอง  อุปกรณ์นี้ควรติดตั้งโรงงานอะไรบ้าง ?  เครื่อง ตรวจ จับ แก๊ส รั่ว โดยปกตินั้นติดตั้งไว้ใช้สำหรับโรงงานต่าง...