การหางานในปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกับสมัยก่อนแล้ว เราหางานทุกอย่างที่ต้องการได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลเท่านั้น และนอกจากเราจะหางานเองตามประกาศในเว็บไซต์ต่างๆ และตามเว็บไซต์หางานแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลมากที่สุด เพียงแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้ นั่นก็คือการใช้ บริษัทจัดหางาน เป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับคนที่ไม่รู้ อย่างเช่นนักศึกษาจบใหม่ โดยหน้าที่ของบริษัทที่จัดหางานนั้น จะเป็นเหมือนตัวกลางที่คอยเชื่อมระหว่างคนที่ต้องการอยากจะสมัครงาน กับบริษัทที่มีความต้องการพนักงาน โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครไปสมัครกับบริษัทที่ต้องการพนักงานโดยตรง แต่ผ่านบริษัทที่ทำหน้าที่ในการจัดหางานแทน แล้วหลังจากนั้นบริษัทที่เป็นตัวกลางก็จะทำการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดต่างๆตามคุณสมบัติ จากนั้นก็จะส่งให้กับต้นสังกัดที่ต้องการพนักงานต่อไป สาเหตุที่ต้องมีบริษัทจัดหางาน เข้ามาช่วยในส่วนนี้นั้น ก็เป็นเพราะว่าบางคนไม่มีเวลาในการเดินทางไปสมัคร หรือว่ากรอกใบสมัครต่างๆ อาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าต้องทำงานประจำอยู่ หรือว่าไม่สะดวกในการเตรียมเอกสารครั้งละมาก สำหรับส่งให้บริษัทแต่ละบริษัท จึงต้องเลือกใช้บริการบริษัทในการจัดหางาน เป็นคนจัดการให้ และบางครั้งบริษัทที่ทำหน้าที่ในหารหางานให้ ก็อาจจะหางนได้ดีกว่าเราเดินทางสมัครเองด้วยซ้ำ โดยบริษัทที่ทำหน้าที่ในการจัดหางานนั้น สามารถจัดหาบุคลากรได้หลายประเภท ทั้งระดับผู้บริการหรือคนที่เป็นหัวหน้า ระดับพนักงานที่จบปริญญาตรีขึ้นไป และระดับพนักงานที่จบมัธยมหรือสายอาชีพ สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้บริการบริษัทจัดหางาน มาก่อน หรือไม่เคยรู้จักมาก่อน ลองมาดูว่าถ้าหากเราเลือกใช้บริษัทให้ทำหน้าที่จัดหางานให้เรานั้น จะมีความแตกต่างจากที่เราหางานเองอย่างไร ดีกว่าหรือไม่ดีกว่ายังไงบ้าง -ไม่ต้องเตรียมเอกสารหลายครั้ง คนที่สมัครงานหลายบริษัทก็คงเคยเจอ ว่าเราต้องส่งเอกสารให้ครบทุกบริษัทด้วย แต่การใช้บริษัทจัดหางาน เราส่งเอกสารเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่เอกสารของเราจะถูกกระจายไปยังบริษัทต่างๆเอง -ได้งานที่ดีกว่า...